Optimizacija i izrada sajta

optimizacijasajta
optimizacijasajta
+

Optimizacija sajta za pretraživače predstvlja nešto novo što je pokazala potreba zadnjih nekoliko goina. Optimizacija sajta u svetu se to radi već više od jedne decenije, dok je ko nas tek zaživela skoro. Borba za klijente i za što veće tržište direktno se uslovljava pozicijom na pretraživačima. Cena optimizacije sajta je ipak ključna reč koja je vezana za optimizaciju sajta. Biti prvi na Google ima svoju cenu. a li je ona realna u Srbiji, i kako prosečnom korisniku objasniti kakao to sve funcioniše ili što je još teže napraviti cenovnik.